Filosofia

En aquest apartat us explicaré com entenc jo la gastronomia. Una percepció subjectiva del que he extret de les meves experiències, de la meva memòria gastronòmica. Un breu recull dels grans manaments que regeixen el meu dia a dia davant dels fogons.

Gastronomia global en clau de proximitat

- Aprendre de tot i tothom, tota cultura és bona si se’n pot extreure quelcom de profit. Globalització gastronòmica, però sense oblidar mai el producte de proximitat, els productors que lluiten per a recuperar espècies autòctones d’aliments que, degut a la globalització de la producció, a l’ambició industrial per a optimitzar els costos per a obtenir un major benefici, hem anat perdent amb el pas dels anys.

Ortodoxia subjectiva

- En la gastronomia, com a tot arreu, hi ha un seguit de normes, tècniques i procediments que cal seguir per a obtenir l’èxit. Una de les grans normes que cal seguir en la cuina, i crec que en termes generals, a la vida, és que l’experiència ho és tot.

- Tot el que aprens, totes les tècniques, coneixements, processos, tot, has de ser capaç d’aplicar-ho allà on ho has après, però també en altres casos. No existeix la veritat absoluta, i potser provant de saltar-te alguna norma, o aplicant la norma en un cas completament diferent, obtindràs un resultat nou, i hauràs adquirit una nova doctrina.

Amuse geule, divertimento dels sentits

- La gastronomia ha de ser divertida. Ha d’aportar sentiments, records d’infància i sensacions noves, emocions, amor, nostàlgia, ha de despertar els nostres sentits. La gastronomia és un art, perquè menjar i beure no és només nodrir-se, sinó també gaudir!

cuiner-web-3